top of page
House in the Woods

FAMILJERÄTT

Image by Fabian Blank

Social- och ekonomisk familjerätt 

Engelstrand Advokatbyrås verksamhet är till stor del inriktad mot familjerätt. Den sociala familjerätten gäller exempelvis frågor som rör vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. 

Den ekonomiska familjerätten handlar om den del av familjerätten som berör det ekonomiska. Det gäller exempelvis frågor om arv, bodelningar och underhållsbidrag.

Det juridiska arbetet inom ekonomisk familjerätt gäller inte enbart uppkomna tvister. Det finns många goda anledningar att begära hjälp innan problem uppstår. Hos Engelstrand Advokatbyrå hjälper vi dig/er exempelvis med att skriva samboavtal, äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente.

 

Vi har stor erfarenhet av rättsområdet och svarar gärna på dina frågor.

Mål om vårdnad, boende och umgänge/vårdnadstvist

Efter en separation eller skilsmässa kan det uppstå problem att fatta gemensamma juridiska beslut som gäller barnen. Inte sällan uppstår det konflikter mellan föräldrar om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var barnen ska bo eller om hur mycket umgänge barnen ska ha med den förälder som de inte bor tillsammans med.

 

Vårdnadstvister och andra tvister som rör barn är i regel oerhört påfrestande för en förälder. Tvisten gäller det viktigaste du har i ditt liv och det är därför extra viktigt att du känner förtroende för den advokat som ska företräda dig. Just i vårdnadsmål är det väldigt viktigt med en erfaren och orädd företrädare. Vi bistår genom hela processen, oavsett om det gäller umgänge, vårdnad eller boende som ska avgöras. Tillsammans går vi igenom vad som är rimligt och viktigt, med fokus på barnets bästa.

 

I ärenden om vårdnad, boende och umgänge med barn har du ofta rätt att nyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. I vissa fall kan man beviljas rättshjälp av staten. Vi hjälper dig ansöka om dessa ersättningsformer.

Image by National Cancer Institute
Image by Tania Melnyczuk

Äktenskapsskillnad

Vid skilsmässa begär en av er, eller båda, att äktenskapet ska upplösas. Om ni har barn under 16 år gäller i regel en föregående betänketid på sex månader.  Efter skilsmässan bör ni reglera era ekonomiska mellanhavanden, men det kan också uppkomma frågor som rör era barn, er gemensamma bostad etc. Vid en skilsmässa kan det finnas många fördelar med att representeras av ett juridiskt ombud eftersom det lätt uppstår konflikter.

Underhållsbidrag

​Om barnet bor mer hos den ena föräldern efter en skilsmässa kan den andra föräldern bli skyldig att utge underhåll. Beloppet beror på barnets behov och respektive förälders ekonomiska förmåga. Kommer ni inte överens om underhållet kan detta fastställas av domstol. 

Image by Jonny Gios
bottom of page