top of page
Engelstrand -93-32.jpg

Vi står på din sida

Engelstrand Advokatbyrå står på din sida och finns där när du behöver hjälp.

eller

Birger Jarlsgatan 2, plan 5

114 34 Stockholm

Bangårdsgatan 13

753 20 Uppsala

Tibeliusgatan 2

761 50 Norrtälje

Fästpunkt 1
VÅR EXPERTIS NY

VÄLKOMMEN TILL ENGELSTRAND ADVOKATBYRÅ

Engelstrand Advokatbyrå drivs av advokat Catrin Engelstrand. Advokatbyrån grundades 2017 och har mottagningskontor i Stockholm, Uppsala och Norrtälje. Verksamheten som främst är inriktad mot straffrätt och familjerätt präglas av hög kompetens och ett stort engagemang för våra klienter. Du som tar kontakt med oss kan alltid känna dig trygg med att ditt ärende hanteras på bästa möjliga sätt.

VÅRA RÄTTSOMRÅDEN

Engelstrand Advokatbyrå biträder klienter och erbjuder rådgivning inom ett antal rättsområden. Nedan ges några exempel. Du är givetvis välkommen att kontakta oss om du har frågor som gäller något du inte hittar här.

BROTTMÅL

 • Offentlig försvarare och privat försvarare

 • Målsägandebiträde

 • Särskild företrädare för barn

Image by Clarisse Meyer
Image by Ben Wicks

FAMILJERÄTT

 • Arvsrätt

 • Barns boende

 • Bodelning inom äktenskap, vid äktenskapsskillnad och dödsfall

 • Bouppteckning

 • Boutredning

 • Samboförhållande, samboavtal och upplösning av samboförhållande

 • Kvarsittanderätt till gemensam bostad

 • Umgängesrätt med barn

 • Underhållsbidrag 

 • Upprättande av testamente, äktenskapsförord, gåvohandlingar m.m.

 • Vårdnadstvister

 • Uppdrag som bodelningsförrättare

 • Uppdrag som boutredningsman

SOCIALRÄTT

 • LVU/Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

 • LPT/Lag om psykiatrisk tvångsvård

 • LVM/Lag om vård av missbrukare i vissa fall

Engelstrand -61.jpg

VI GÖR DET ENKELT ATT INLEDA

Inled ett samtal med oss. Vi börjar med ett kostnadsfritt konsultationssamtal där vi går igenom din situation och kommer fram till den bästa vägen framåt.

eller

VÅRA MEDARBETARE 1

VÅRA MEDARBETARE

Engelstrand -93-3 kopiera_edited.jpg

Catrin Engelstrand

Advokat

Catrin har en juris kandidatexamen från Stockholms universitet och har arbetat som biträdande jurist sedan 2013, först i Norrtälje och därefter i Stockholm.  Sedan 2017 är hon ledamot av Sveriges advokatsamfund.

FINANSIERING

För vissa typer av tvister kan du som enskild få stora delar av advokatkostnaderna täckta av ditt försäkringsbolag (rättsskydd) eller av staten (rättshjälp). Hör av dig till oss så hjälper vi dig med dessa frågor.

RÄTTSKYDD

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i de flesta hemförsäkringar. Rättsskyddet innebär att din försäkring kan finansiera den största delen av dina kostnader i samband med tvister som rör privatlivet. Försäkringen täcker normalt ombudskostnader och vissa utredningskostnader.

Som på allra flesta försäkringar utgår en självrisk. Självrisken utgör en viss procent av den slutliga kostnaden, storleken på själv-risken varierar mellan olika bolag. Du kan själv kontakta ditt försäkringsbolag för att få reda på vilka villkor som gäller för din försäkring. Gemensamt för alla försäkrings-bolag är att tvist måste föreligga för att rättsskyddet i din försäkring ska kunna användas.

 

Om det blir aktuellt så hjälper vi dig att aktivera ditt rättsskydd i din försäkring.

RÄTTSHJÄLP

Om du inte har en rättsskyddsförsäkring kan du vara berättigad till rättshjälp. Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Rättshjälp beviljas av domstolen. Kostnaderna täcks då av staten och du betalar endast en rättshjälpsavgift på mellan 2-40 %.

För att förutsättningarna för rättshjälp skall vara uppfyllda krävs bl.a. att ditt ekonomiska underlag ej överstiger 260 000 kr/år och att du haft en timmes juridisk rådgivning. Den första timmen måste du bekosta själv. Vi kan då hjälpa dig att ansöka om rättshjälp.

Du kan få mer information om rättsskydd och rättshjälp via Domstolsverkets hemsida.

FINANSIERING

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument kan rikta mot en advokat eller advokatbyrå.

Mer information går att finna på följande länk https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Engelstrand -71 kopiera.jpg
KONSMETTVIST
bottom of page