top of page
House in the Woods

MIGRATIONSRÄTT

Image by Siddhant Soni

Asyl/Offentligt biträde

Du som söker asyl och anses vara i behov av advokat kan önska den advokat du vill ha. På advokabyrån finns en lång erfarenhet av att hjälpa asylsökande. Vi arbetar aktivt för dina rättigheter, såväl inför Migrationsverket som inför domstol.

Vi åtar oss även uppdrag som privat ombud i asylprocessen och upprättar ansökningar om verkställighetshinder för att möjliggöra en ny prövning hos Migrationsverket.

Förvar

Den som tas i förvar har rätt till advokat och bör önska en advokat så snart som möjligt. Det är viktigt att arbeta skyndsamt och att kräva överprövning av domstol. Allt för att klienten ska komma ut i frihet igen.

Image by Mateus Campos Felipe
Image by Nathan McBride

Uppehållstillstånd på grund av arbete eller anknytning

Vi åtar oss uppdrag som ombud för att hjälpa dig att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en familjemedlem, sambo eller make/maka. Vi är också behjälpliga med din ansökan om arbetstillstånd.

bottom of page