top of page
Image by niu niu

BROTTMÅL

Judge Gavel

Försvarsadvokat/Offentlig försvarare och privat försvarare

Om du är misstänkt för ett brott har du vanligtvis rätt till en offentlig försvarare, en försvarsadvokat. Det är viktigt att känna till att du alltid har rätt att själv välja vilken advokat du vill ha. Ju tidigare du begär en advokat desto bättre. 

 

Som misstänkt eller tilltalad i brottmål har du rätt att inte uttala dig om brottsmisstanken. Du har också rätt att ha din försvarare närvarande vid förhör. 

 

Det är förstås viktigt att du har förtroende för din försvarare. Är du missnöjd med den försvarare som domstolen förordnat kan du ha rätt att byta till en annan advokat.

 

Om du inte beviljats en offentlig försvarare har du alltid rätt att på egen bekostnad anlita en privat försvarare.

 

Om du är misstänkt för brott och är i behov av en försvarsadvokat är du varmt välkommen att kontakta advokat Catrin Engelstrand.

Målsägandebiträde

Om du blivit utsatt för brott har du vanligtvis rätt till ett ombud, ett målsägandebiträde. Du har rätt att välja vilken advokat eller jurist som du vill ska företräda dig. Ett målsägandebiträde är närvarande under polisutredningen och under en rättegång. Om saken leder till rättegång får du hjälp att kräva skadestånd.

 

En vanlig missuppfattning är att man tror att man själv ska bekosta sitt målsägandebiträde, och därför undviker många att begära ett sådant. Målsägandebiträdets arbete bekostas av staten. Ett kunnigt och engagerat målsägandebiträde är oerhört värdefullt för alla brottsoffer under hela processen. Advokat Catrin Engelstrand har biträtt brottsoffer i stor omfattning och besitter mycket goda kunskaper om målsägandens situation i det rättsliga efterspelet efter ett brott. Tveka inte att kontakta oss om du är i behov av hjälp.

Image by Giammarco
Image by Brandon Hoogenboom

Särskild företrädare för barn

Normalt företräds barn av sina vårdnadshavare, men ett barn som har blivit utsatt för brott ska i vissa fall få en särskild företrädare enligt lag (1999:997) om särskild företrädare för barn. Särskild företrädare för barn förordnas när det finns anledning att anta att ett brott som föranleder fängelse har begåtts mot någon som är under 18 år, om den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller om det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kan tillvarata barnets rätt.

En särskild företrädare är barnets främsta stöd genom processen. Den särskilda företrädaren medverkar vid förhör och sköter all kontakt med domstolen och övriga myndigheter. Den särskilda företrädaren medverkar även vid läkarundersökning om detta skulle anses nödvändigt i ärendet. Den särskilda företrädaren för även talan om skadeståndsanspråk för de skador som barnet har lidit på grund av brottet.

Kostnaderna för särskild företrädare för barn betalas av staten.

En närvarande och juridiskt kompetent företrädare som har barnets bästa för ögonen är en grundläggande förutsättning för att processen ska kunna genomföras. Den som utses till särskild företrädare av rätten måste uppfylla särskilda lämplighetskrav och vara en person som med sina erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper kan ta sig an dessa känsliga och svåra fall. Advokat Catrin Engelstrand har gedigen kompetens och erfarenhet inom området och anlitas ofta som särskild företrädare för barn.

bottom of page